شرکت توزیع علوفه سرخه

۰۹۱۶۶۴۰۹۵۰۰ مدیر فروش مهندس سرخه

تماس با ما

ما مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم

تماس با ما

تلفن:ایمیل:

۰۹۱۶۶۴۰۹۵۰۰    -  مدیر فروش مهندس سرخهalisorkheh9500@gmail.com​​​​​​​

آدرس

خوزستان - شوش - سرخه


 ۰۹۳۹۹۴۸۳۵۲۲ -  امور داخلی