شرکت توزیع علوفه سرخه

۰۹۱۶۶۴۰۹۵۰۰ مدیر فروش مهندس سرخه

خصوصیات سیلاژ ذرت

خصوصیات سیلاژ ذرت به عنوان شاه سیلاژ 
  
سیلاژ ذرت امروزه به صورت گسترده در سراسر جهان استفاده می شود و در بسیاری از مناطق به عنوان پایه تغذیه محسوب می شود . خصوصیات سیلاژ ذرت ، آن را به بهترین نوع سیلاژ تبدیل کرده است به صورتیکه از آن به عنوان شاه سیلاژ یاد می کنند.

مهمترین انواع غلات که به عنوان علوفه دامی مورد مصرف قرار می گیرند ، عبارتند از ذرت، ذرت خوشه ای، گاورس، جو و گندم چاودار. اکثر آنها معمولاً بصورت سبز و کمتر به عنوان علف خشک مورد استفاده قرار می گیرند.
  
در بین گیاهان علوفه ای، ذرت چه از نظر مقدار محصول و چه از نظر ارزش غذایی دارای اهمیت خاصی است. دانه آن به مصرف خوراک انسان و دام و علوفه سبز آن نیز به صورت سیلو شده ، یکی از بهترین غذاهای دامی است. در نقاطی که ذرت خوب رشد نموده و به حد کافی هم آبیاری شده باشد ، برای سیلو کردن بسیار مناسب است و چنانچه ذرت در مرحله مناسب چیده و با دقت فراوان سیلو گردد یکی از بهترین و ارزانترین غذاهای دامی خواهد بود. ذرت سیلو شده را تمام حیوانات با میل و اشتهای فراوان می خورند و در زمستان بهترین غذا برای گاو شیری، گاو پرواری و گوسفند است. علف سبز ذرت از نظر کارتن بسیار غنی است و قسمتهای خشکیده یعنی کلاله ها ، غلاف، برگ های خشک شده و قسمت تحتانی ساقه از نظر ویتامین D ، غنی است.​​​​​​​
​​​​​​​