شرکت توزیع علوفه سرخه

۰۹۱۶۶۴۰۹۵۰۰ مدیر فروش مهندس سرخه

تعریف سیلاژ و سیلو

مقدمه
کیفیت و کمیت مواد غذایی نقش تعیین کننده ای در رشد دام ، سلامت باروری و افزایش شیر دهی آن دارد . اگر تغذیه ، متناسب با احتیاجات دام باشد ، می توان حداکثر پتانسیل ژنتیکی را در تولیدات دامی بکار گرفت . در پرورش حیوانات اهلی ، قسمت اعظم هزینه های تولید ، مربوط به هزینه تعذیه است که در برخی از شاخه های دامپروری تا 80 درصد از کل هزینه پرورش دام را شامل می شود . بنابراین در شرایط متعارف ، مدیریت تغذیه بالاترین اهمیت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص می دهد . نظر به اینکه بخش عمده تغذیه و خوراک دام از سیلو تامین می شود ، اگر بتوان علوفه را از سیلو بی نیاز کرد ، می توان هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد .
      
سیلو چیست ؟
  
سیلو کلمه ای است اسپانیایی به معنای انبار و زیر زمین و سیلو کردن عملی است که به وسیله آن، برخی از غذاهای دام در محلی محفوظ و حتی المقدور بدون هوا ، تحت تخمیر قرار گرفته و نگهداری می شوند. ارزش غذایی علوفه سیلو شده نسبتاً خوب و اتلاف آن نسبت به سایر روشهای نگهداری کمتر و بدین وسیله می توان غذای آبدار و ارزان قیمتی در اختیار حیوان قرار داد .
 
      
سیلاژ (Silage)چیست
​​​​​​​

سیلاژ در نوعی تقسیم بندی بر اساس منشاء خوراک ،می توان در دسته مواد علوفه ای تقسیم کرد.
سیلاژ از تخمیر کنترل شده محصولات مرطوب مانند علوفه ذرت ، جو ، سورگوم ، یونجه و شبدر تولید و فرآوری می شود و خوراکی بی همتا برای انواع دام محسوب می شود. با کمک تخمیر ، این خوراک به مدت طولانی تر نگهداری می شود و حاوی مواد سودمند انرژی زا ، برای تقویت دام است . عامل کلیدی در تهیه سیلاژ مناسب ، تولید زیاد اسید لاکتیک در زمان کم و کاهش سریع PH در علوفه های سیلاژ شده می باشد . نتایج تحقیقات نشان می دهند که لاکتوباسیلوس ها ، میکروارگانیسم های غالب در علوفه های در حال رشد بوده و در تخمیر سیلو نقش اساسی دارند.
 
تخمیر در سیلاژ سبب می شود ، تا مدت ها بتوان از علوفه های سیلاژ شده استفاده نمود ، بدون آنکه ارزش غذایی علوفه زیاد تغییر کند . در ایران معمولا سیلاژها با گیاه ذرت خرد شده ( شامل ساقه، بلال و برگ ) تهیه می شود ، اما در کشورهایی که تولید یونجه زیاد بوده و خشک کردن آن با مشکلاتی روبرو می باشد ، سیلاژ یونجه ، جو ، سورگوم و شبدر نیز تهیه می گردد .
 
  
هدف
 
ما برآنیم با حذف سیلو و اقدام برای حفظ خوراک از هرگونه فساد و تولید علوفه با کیفیت هر چه بیشتر ، با ایجاد تحولی شگرف در صنعت دامپروری ، تضمین سلامت دام و بهره وری هر چه بیشتر ، به یاری دامداران عزیز کشورمان بشتابیم.