شرکت توزیع علوفه سرخه

۰۹۱۶۶۴۰۹۵۰۰ مدیر فروش مهندس سرخه

​شرایط نگهداری سیلوی ذرت علوفه ای بسته بندی

شرایط نگهداری سیلوی ذرت علوفه ای چیست؟ آیا انواع بسته بندی و فله این محصول به یک اندازه قدرت ماندگاری دارند؟
امروزه محدودیت های که گاوداری ها در بحث انبارها و محل های ذخیره سازی خوراک دارند، بیشتر راغب به استفاده از سیلوهای بسته بندی شده هستند
 
سیلوی ذرت علوفه ای بسته بندی
 

سیلوهای سنتی به مکان های ویژه ای برای ذخیره و نگهداری نیاز دارند. هرچند استفاده از این مکان ها نیز تضمینی بر محفوظ ماندن صددرصد سیلاژ نیست. البته میزان ماندگاری به شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد و در بهترین شرایط تا حدود یک هفته قابل نگهداری در هوای آزاد است.
این محدودیت ها سبب شده تا مراکز پرورش دام به استفاده از سیلوهای بسته بندی که ضمن قابلیت نگهداری بالا، به آسانی نیز حمل و نقل می شوند، تمایل بیشتری داشته باشند.